Zakariyya Ar-Razi, Ilmuwan Muslim Pertama yang Menulis tentang Medis

Alquran Kuno, Mewakili Sejarah Kejayaan Suatu Negeri pada Zamannya.